top of page
'Duality' (2009), ontwerp paviljoen t.b.

ONTWERPEN

Het programma en de specifieke wensen van de klant staan bij de ontwerpen centraal. Daar horen ook vragen bij: Hoe is de ruimtelijke relatie met de directe omgeving? En hoe is die met de buurt, wijk en stad? Zijn er ook nog sociale aspecten die aandacht vragen? Of economische? Ontwerpen is daarom een integrale activiteit waar mens én natuur een belangrijke rol spelen. 

Voorbeelden
'Hof van Heden' (2012), herbestemming 6.

HERBESTEMMEN

Herbestemmen is luisteren. Luisteren wat het pand in zich heeft en wat het nodig heeft om een duurzame toekomst tegemoet te gaan zowel sociaal, ruimtelijk als financieel.

Voorbeelden
1 Pastorie KV BG_leefgemeenschap_verdeli

SCENARIO'S

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een gebouw of ontwerp, kunnen er diverse scenario's worden gemaakt zodat er inzicht ontstaat m.b.t. de financiële / sociale / ruimtelijke impact van een plan voordat overgegaan wordt tot het daadwerkelijk vormgeven.

Voorbeelden
bottom of page